სამუშაო ჯგუფი

გამგეობის წევრი; აღმასრულებელი დირექტორი

მაია გაჩეჩილაძე

გარემოს დაცვის სფერო
(გამოყენებითი მეცნიერებების უმაღლესი სასწავლებელი/მაგისტრის ხარისხი)

დაბადებული 1975 წელს. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია–სოციოლოგიის ფაკულტეტის თეოლოგიის სპეციალობის დამთავრების შემდეგ, გერმანიაში, როიტლინგენის, ნიურიტნგენის, ესლინგენისა და შტუტგარტის უნივერსიტეტების ერთობლივი გარემოს დაცვის მასტერ ფაკულტეტი დაამთავრა. მუშაობდა საქართველოში ძეხვ-პროდუქტების იმპორტიორ ავსტრიულ-ქართული  ფირმა "შირნჰოფერი"-ს ადმინისტრაციაში., ა(ა)იპ "ეთიკფინანსში" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერად.

არის დაოჯახებული და ჰყავს ერთი შვილი.

ფინანსური და საბუღალტრო საკითხები

ლევან ნანსყანი

ეკონომისტი

დაბადებული 1989 წელს. დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, ბიზნესის მართვის სპეციალობით. მუშაობდა აუდიტორულ კომპა– ნია შპს "TBA GOUP“ – ში. ამჟამად სწავლობს საქართველოს აგრარულ უნივერსი– ტეტში ბიზნესისი ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.

© EthicCapital 2016