საკრედიტო კავშირი EthicCapital-ის წევრი შეუძლია გახდეს მხოლოდ ფიზიკური პირი. გაწევრიანებისათვის მოქალაქე იხდის პაის, რომელიც განისაზღვრება 50 ლარისა და ერთჯერადი მოსაკრებლის - 20 ლარის ოდენობით; ავსებს გაწევრიანების განაცხადს. განაცხადი განიხილება გამგეობისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ და მიიღება გადაწყვეტილება ფიზიკური პირის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ელ.ფორტით - info@ethiccapital.eu-ზე ან დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე: 2 30 43 69.

გაწევრიანება

© EthicCapital 2016