ხელოვნება და განათლება

ქვეყნის და ზოგადად განვითარების შემაფერხებელი ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი განათლების ნაკლებობაა. ყველაზე გამართლებული ინვესტიცია სწავლასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში ჩადებული ინვესტიციაა.

საკრედიტო კავშირი ამ სფეროში ისეთ პროექტებს აფინანსებს, როგორებიც არის: სტუდენტური სესხი, სკოლის საფასურის გადასახადი, აბიტურრიენტთა მოსამზადებელი კურსები .

© EthicCapital 2016