ეკოლოგიური წარმოება და მდგრადი განვითარება

ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოების და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა საკრედიტო კავშირის ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ადამიანის გარემოსთან ჰარმონიული თანაცხოვრება, შეუქცევადი განვითარებისკენ სწრაფვა, თანამედროვე სამყაროს გამოწვევაა.

ეთიკკაპიტალი სესხების ამ კატეგორიაში აფინანსებს პროექტებს, რომლებიც მდგრადი განვითარების მიდგომებთან არის თანაზიარი. მაგალითად: ბიოლოგიურად სუფთა საკვები პროდუქტების წარმოებას, ინიციატივებს, რომლებიც რეგონების გაძლიერებისკენ არის მიმართული და ხელს უშლის მზარდი მიგრაციის ტენდენციას.
© EthicCapital 2016