სოციალური სფერო

სოციალურ სფეროს მიეკუთვნება ის პროექტები, რომლებიც სოციალურიად ნაკლებად დაცული ადამიანების საცხოვრებელი თუ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, არსებულ გარემოში მათ ადაპტაციას ემსახურება. ასევე ადამიანების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, საზოგადოებაში და კონკრეტულ ოჯახებში არსებული სოციალური პრობლემებისა და გამოწვევების დაძლევას უწყობს ხელს.

ამ კატეგორიაში საკრედიტო კავშირს დაფინანსებული აქვს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა ხელშეწყობის, მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და სხვა ამგვარი ხასიათის მქონე სესხები.

© EthicCapital 2016